Lom Velká Amerika je objekt podléhající zvláštnímu režimu. Zakoupením vstupenky na tuto akci vyjadřuje kupující, že byl seznámen a souhlasí s následujícími podmínkami a riziky:

 

  1) Pád do lomu, pád ze stěny Pozor při pohybu u hran etáží a na cestě, zákaz překonávání bezpečnostních prvků (páska, lano, zábradlí a další…)

 

   2) Pád horniny ze stěny lomu – Zákaz pohybu přímo pod a v blízkosti stěna lomu. Zákaz vstupu do částí lomu vymezených výstražnou páskou a zábradlím.

 

   3) Pád a úraz pádem při chůzi vlivem zhoršeného terénu – Nezpevněná, kamenitá cesta, hrozí zakopnutí, nutnost dbát vyšší opatrnosti a zvolit vhodnou obuv do terénu.

 

   4) Utopení – Zákaz pohybu v blízkosti vodní plochy, hrozí pád do vody. Zákaz koupání.

 

   5) Zákaz požívání alkoholických nápojů v areálu lomu Velká Amerika – Z důvodu zajištění bezpečnosti je zakázáno požívat v rámci areálu lomu alkoholické nápoje.

 

    6) Zákaz znečišťování vody a prostor lomu – Zákaz vyhazování odpadků mimo označené odpadkové koše. Zákaz vykonávání osobní potřeby mimo mobilní toalety zajištěné pořadatelem.

 

    7) Zákaz lezení po lomových stěnách

 

    8) Zákaz lovu ryb

 

    9) Nutnost uzavřených či střežených vrat do lomu až do konce akce. Zabránění vstupu osob, které nejsou účastníky akce.

 

   10) Hlášení úrazů a mim. událostí. Hlášení je bezprostředně nutné podat bezpečnostnímu technikovi LM s.r.o. nebo pořadateli akce Agentura Macháčková, s.r.o. 

 

   11) Zrušení koncertu – Vzhledem ke specifickému prostoru lomu Velká Amerika si pořadatel vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout koncert v případě nepříznivého počasí či jiných okolností znemožňující zajistit bezpečnost v areálu.

 

 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na koncertech ve výjimečném prostředí lomu Velká Amerika! 

 

Agentura Macháčková, s.r.o. a Lomy Mořina, spol. s.r.o.