Půljablkoň - křest Světelné léto

Photos by Robisek